Meniu
Resurse informative
Pagina principala > Fise Tehnice de Securitate

Fise Tehnice de Securitate (FTS)

Fise Tehnice de SecuritateCerintele minime pentru protectia angajatilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate provenind din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca sau ca rezultat a oricarei activitati care implica agenti chimici sunt cuprinse în art. 444 - 496 din Normele Generale de Protectia Muncii 2002. In conformitate cu aceasta reglementare, angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor în procesul de munca, datorat unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.

In acest scop trebuie evaluat riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor luand în considerare proprietatile lor periculoase, informatii existente in FISELE TEHNICE DE SECURITATE. Laboratorul Riscuri Chimice din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii elaboreaza fise tehnice de securitate pentru toate substantele din Anexa 31 din Normele Generale de Protecia Muncii - 2002.

Aceste fise sunt elaborate în conformitate cu cerintele SR ISO 11014-1/1998- fise cu date de securitate pentru produse chimice si respecta prevederile Directivei Europene 91/155/EEC, precum si legislatia nationala în vigoare:

- Ordonanta de Urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- HG nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.

Inca de la aparitia Legii Protectiei Muncii Nr. 90/1996 INCDPM a elaborat fise tehnice de securitate avand la baza bancile de date existente in cadrul institutului (Banca de date CHEMINFO - Material Safety Data Sheets - Canada-1994, Banca de date GESTIS - Material Safety Data Sheets - BIA Germania-1996, Material Safety Data Sheets Colection - Genium Publishing Corporation USA-1992, Fiches toxicologiques - INRS Franta – 2002, International Chemical Safety Cards – NIOSH – 2001), ele fiind actualizate in permanenta prin culegerea de date existente pe internet.

Lista cu substantele chimice pentru care se pot procura Fise Tehnice de Securitate (FTS) de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii (INCDPM), colectivul Riscuri Chimice, este prezentata mai jos. Se pot elabora FTS si pentru alte substante chimice.

1 Acetat de amil si izoamil
2 Acetat de amoniu
3 Acetat de benzil
4 Acetat de butil
5 Acetat de celosolv (2-etoxietilacetat)
6 Acetat de etil
7 Acetat de hexil securndar
8 Acetat de izobutil
9 Acetat de izopropil
10 Acetat de metil
11 Acetat de metilcelosolv (2-metoxietilacetat)
12 Acetat de plumb
13 Acetat de propil
14 Acetat de sodiu
15 Acetat de vinil
16 Acetilena
17 Acetoncianhidrina
18 Acetonitril
19 Acetona
20 Acid 2,2 diclorpropionic
21 Acid acetic
22 Acid acrilic
23 Acid adipic
24 Acid azotic
25 Acid benzoic
26 Acid boric
27 Acid bromhidric
28 Acid butiric
29 Acid cianhidric
30 Acid citric
31 Acid cloracetic (acid monocloracetic)
32 Acid clorhidric
33 Acid fluorhidric
34 Acid formic
35 Acid fosforic
36 Acid hexafluorosilicic
37 Acid lactic
38 Acid metacrilic
39 Acid percloric
40 Acid picric
41 Acid oxalic (trinitrofenol)
42 Acid sulfuric
43 Acid salicilic
44 Acid tioglicolic
45 Acid tricloracetic
46 Acrilamida
47 Acrilat de butil
48 Acrilat de etil
49 Acrilat de metil
50 Acrilonitril
51 Acroleina
52 Albastru de bromfenol
53 Albastru de bromtimol
54 Albastru de metilen
55 Alcool 2 octilic
56 Alcool alilic
57 Alcool amilic si izoamilic
58 Alcool butilic
59 Alcool etilic
60 Alcool furfurilic
61 Alcool izobutilic
62 Alcool izopropilic
63 Alcool metilic
64 Alcool octilic
65 Alcool polivinilic
66 Alcool propilic
67 Aldehida crotonica
68 Aldehida acetica (acetaldehida)
69 Amoniac
70 Anestezina (benzocaina)
71 Anhidrida acetica
72 Anhidrida maleica
73 Aldehida benzoica (benzaldehida)
74 Anhidrida ftalica
75 Anilina
76 Antimoniu (stibiu)
77 Argint
78 Argon
79 Arsenat de sodiu
80 Arsen ­i compu­i
81 Atrazina
82 Atropina
83 Azbest
84 Azida de sodiu
85 Azot
86 Azotat de amoniu
87 Azotat de argint
88 Azotat de mercur
89 Azotat de potasiu
90 Azotat de sodiu
91 Azotit de sodiu
92 Bariu ­i compusi
93 Benzen
94 Benzidina
95 Benzina
96 Beriliu si compusi
97 Bicarbonat de sodiu
98 Bioxid de clor
99 Bioxid de titan
100 Bisulfura de sodiu
101 Borax
102 Brom
103 Bromoform
104 Bromura de metil
105 Bromura de potasiu
106 Brucina
107 Butadiena (1,3-divinil)
108 Butan
109 Butil fenol (o-sec)
110 Butoxi 2-etanol (butilglicol, butilcelosolv)
111 Cadmiu si compusi
112 Camfor
113 Carbonat de calciu
114 Carbonat de sodiu
115 Carbura de calciu
116 Carbura de siliciu
117 Cetena
118 Cianuri
119 Cianura de cupru
120 Cianura de potasiu
121 Cianura de sodiu
122 Cianura de zinc
123 Ciclohexan
124 Ciclohexena
125 Ciclopropan
126 Ciclohexanol
127 Ciclohexanon-izo-oxima (caprolactama)
128 Ciclohexanona
129 Ciment
130 Clor
131 Clorbenzen
132 Clorcian
133 Clorhidrat de hidroxilamina
134 Clornaftalina
135 Cloropren
136 Cloracetofenona
137 Cloroform (triclormetan)
138 Cloropicrina
139 Clortoluen
140 Clorura de acetil
141 Clorura de alil
142 Clorura de benzil
143 Clorura de benzoil
144 Clorura de metalil
145 Clorura de etil
146 Clorura de sulf
147 Clorura de tionil (clor sulfuros)
148 Clorura cuproasa
149 Clorura de amoniu
150 Clorura de calciu
151 Clorura de metil
152 Clorura de metilen (diclormetan)
153 Clorura de plumb
154 Clorura de potasiu
155 Clorura de sodiu
156 Clorura de sulfuril
157 Clorura de vinil
158 Clorura de zinc
159 Clorura ferica
160 Clorura mercurica
161 Clorura mercuroasa
162 Clorura stanoasa
163 Cobalt si compusi
164 Cofeina
165 Colofoniu
166 Crezoli
167 Crom
168 Cromati de zinc
169 Cromati, dicromati de Na, K
170 Cupru
171 2,4 D
172 DDT
173 DDVP
174 Decaboran
175 Decahidronaftalina (decalina)
176 Diacetonalcool
177 Diboran
178 Dibromdifluormetan
179 Dibrommetan
180 Dibutilamina
181 Dibutilftalat
182 1,2 Diclorbenzen
183 Diclordifluormetan (freon 12)
184 1,1 Dicloretan
185 1,2 Dicloretan
186 1,2 Dicloretilena
187 Diclorotetrafluoretan (freon 114)
188 Diclormonofluormetan
189 Dietanolamina
190 Dietilamina
191 Dietilaminoetanol
192 Dietilenglicol
193 Dietilentriamina
194 Dietilftalat
195 Difenil
196 Difenilamina
197 Difenilmetanoizocianat
198 Diglicidileter
200 Diizocianat difenilmetan
201 Dimetil sulfat
202 Dimetil tereftalat
203 Dimetilamina
204 Dimetilbenzidina (o-tolidina)
205 Dimetileter (eter metilic)
206 Dimetilformamida
207 1,1 Dimetilhidrazina
208 Dimetoat
209 2,4 Dinitro-o-crezol
210 Dinitrobenzen
211 Dinitroclorbenzen
212 2,4 Dinitrofenol
213 2,4 Dinitrotoluen
214 1,4 Dioxan
215 Dioxid de carbon
216 Dioxid de mangan
217 Dioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa)
218 Dipropilamina
219 Divinilbenzen
220 EDTA
221 Efedrina si saruri
222 Etanolamina
223 Eter etilic
224 Eter butilic
225 Eter de petrol (ligroina)
226 Eter de petrol temp joasa
227 Eter propilic (izopropileter)
228 Etilamina
229 Etilbenzen
230 Etilendiamina
231 Etilenglicol
232 Etoxietanol (etilcelosolv, etilglicol)

233 Extract Belladonna
234 Fenil eter
235 Fenil metil cetona (acetofenona)
236 p-Fenilendiamina
237 o-Fenilendiamina
238 Fenilhidrazina
239 Fenitoina
240 Fenol
241 Fericianura de potasiu
242 Ferocianura de potasiu
243 Florura de amoniu
244 Fluor
245 Florura de potasiu
246 Floruri alcaline
247 Fluorura de calciu
248 Fluorura de sodiu
249 Formaldehida
250 Formamida
251 Formiat de etil
252 Formiat de metil
253 Formiat de sodiu
254 Fosfat de amoniu
255 Fosfat de calciu
256 Fosfat trisodic
257 Fosfor
258 Fosgen (oxiclorura de carbon)
259 Furfurol
260 Glicerina
261 Heptan
262 Hexacloretan
263 Hexafluorosilicat de sodiu
264 Hexametilendiizocianat
265 Hexametilentetramina (urotropina)
266 Hexan
267 Hidrazina
268 Hidrochinona
269 Hidrocortizon acetat
270 Hidrogen
271 Hidrogen arseniat
272 Hidrogen fosfurat
273 Hidrogen sulfurat
274 Hidroxid de bariu
275 Hidroxid de calciu (lapte de var)
276 Hidroxid de magneziu
277 Hidroxid de potasiu
278 Hidroxid de sodiu
279 Hidrura de litiu
280 Hipoclorit de sodiu
281 Iod
282 Iodura de metil
283 Iodura de potasiu
284 Iodura de sodiu
285 Iodura mercurica
286 Izocianat de metil
287 Izopropil glicidil eter
288 Izopropilamina
289 Izopropilbenzen (cumen)
290 Lanatozid
291 Lindan (hexaclorciclohexan)
292 Malation
293 Mangan
294 Mercaptan
295 Mercur
296 Mercur si compusi
297 Metaarsenit de sodiu
298 Metacrilat de butil
299 Metacrilat de metil
300 Metan
301 Metabisulfit de sodiu
302 Metavanadat de amoniu
303 Metilamina
304 Metilbutilcetona (hexanona)
305 Metilcelosolv
306 Metilciclohexanol
307 Metilcloroform (1,1,1-tricloretan)
308 Metilen bisfenilizocianat
309 Metiletilcetona (2-butanona)
310 Metilhidrazina
311 Metil izobutil cetona
312 Metilorange
313 Molibden
314 Monoalilamina
315 Monoxid de carbon
316 Monoxid de plumb
317 Morfolina (tetrahidrooxazina)
318 Motorina
319 Naftalina
320 Naftilamina (alfa)
321 Naftilamina (beta)
322 Naftoli
323 Negru de fum
324 Nichel si compusi
325 Nicotina
326 Nitroanilina (p)
327 Nitrobenzen
328 Nitroetan
329 Nitroglicerina
330 Nitrometan
331 Octan
332 Oleum
333 Oxalat de amoniu
334 Oxalat de sodiu
335 Oxiclorura de fosfor
336 Oxid de aluminiu
337 Oxid de calciu (var)
338 Oxid verde de crom
339 Oxid de etilena
340 Oxid de magneziu
341 Oxid de mangan
342 Oxid de zinc
343 Oxid feric
344 Oxid mercuric
345 Oxigen
346 Oxid de azot
347 Ozon
348 Papaverina
349 Parathion
350 Parafina
351 Pentaclorfenol - sarea de sodiu
352 Pentafluorura de brom
353 Pentan
354 Pentasulfura de fosfor
355 Pentoxid de fosfor (anhidr fosf)
356 Percloretilena (tetracloretilena)
357 Perclormetil mercaptan
357 Perhidrol
358 Permanganat de potasiu
359 Peroxid e metiletilcetona
360 Peroxid de sodiu
361 Petrol lampant
362 Pilocarpina
363 Piridina
364 Platina
365 Pacura
366 Plumb si compusi
367 Policlorura de vinil
368 Polietilenglicol
369 Potasiu metalic
370 Praf de lemn
371 Procaina
372 Propan
373 Propilenglicol
374 Propilenglicol monometileter
375 Pulbere de bumbac
376 Quart
377 Rezorcina (m-dihidroxibenzen)
378 RÇsina epoxidica
379 Rosu de bromcrezol
380 Rosu de metil
381 Seleniu si compusi
382 Silicat de etil (etil silicat)
383 Solventi nafta (gudron de huila)
384 Solvent pentru cauciuc
385 Staniu
386 Stiren
387 Stricnina
388 Sulf
389 Sulfamat de amoniu
390 Sulfat de aluminiu
391 Sulfat de bariu (barita)
392 Sulfat de cupru
393 Sulfat de nichel
394 Sulfat de potasiu
395 Sulfat de zinc
396 Sulfat de magneziu
397 Sulfura de amoniu
398 Sulfura de carbon
399 Sulfura de sodiu
400 Talc
401 Taliu
402 Tantal
403 Terebentina
404 1,1,2,2 Tetracloretan
405 Tetraclorura de carbon
406 Tetrahidrofuran
407 Tetrametil si tetraetil de plumb
408 Tetraoxid de osmiu
409 Tetril
410 Thiram
411 Tinctura belladonna
412 Tinctura de aconit
413 Tinctura de ipeca
414 Tiocianat de amoniu
415 Tiocianat de cupru
416 Tiocianat de potasiu
417 Tiocianat de sodiu
418 Tiosulfat de sodiu
419 Titan si compusi
420 Toluen
421 Toluidina (o)
422 Toluilen 2,4 diizocianat
423 Toriu
424 1,1,2Triclor1,2,2trifluoretan freon13
425 Triclorbenzen
426 Tricloretilena
427 Triclorfluormetan (freon 11)
428 1,2,3 Triclorpropan
429 Triclorura de fosfor
430 Trietanolamina
431 Trietilamina
432 Trietilentetramina
433 Trifenilfosfat
434 Trimetilamina
435 Trinitrotoluen
436 Trioxid de arsen
437 Trioxid de crom
438 Trioxid de stibiu
439 Trioxid de sulf (anhidrida sulfurica)
440 Tripropilamina
441 Ulei minaral
442 Uraniu
443 Verde de bromcrezol
444 White spirt
445 Xilen
446 2,6 Xilenol
447 Zinc si compusi
448 Zirconiu
449 Prednison
450 Agil 100 ec
451 Alto combi 420 sc
452 Ekalux 320 ec
453 Gesagard 50 wp
454 Tilt premium 37,5 wp
455 Cypermetrin
456 Decis
457 Delicia
458 Deltametrin (K-othrine)
459 Ridomil
460 Sinoratox
461 Sumi 8 plus
462 Detergente DB
463 Trietilenglicol